USLUGE

SLT

Selektivna laserska trabekuloplastika

OCT

Optička koherentna tomografija

KVP

Kompjuterizovana perimetrija

CCT

Pahimetrija (merenje debljine rožnjače)

Tonometrija

Gonioskopija

Tonografija

Biomikroskopija

Testovi za ispitivanje suvog oka

Kontaktologija - autokeratorefraktometrija

Strabologija

Gonioskopija

Kompletan oftalmološki pregled

Pregled fundus kamerom

Aplikacija Amp. Kenalog

 

Kompletan cenovnik svih usluga ordinacije GLAUKOS možete preuzeti ovde