rEFERENCE

Dugogodišnje iskustvo i profesionalizam

Godine iskustva i stotine zadovoljnih pacijenata govore o uspešnosti ordinacije Glaukos u lečenju bolesti oka, sa akcentom na lečenje glaukoma - bolesti čijim se pravovremenim otkrivanjem i lečenjem sprečava rapidno pogoršanje vida i slepilo kao najnepovoljniji ishod. Stručan i ljubazan tim nastoji da pacijentima pruži adekvatnu pomoć i savet.

DETALJNIJE    

OPREMA

Tehnička opremljenost - bitan uslov za pravilan prustup lečenju bolesti oka

  • SLT - Selektivna laser trabekuloplastika
  • OCT - Optička koherentna tomografija
  • Kompjuterizovana perimetrija
  • Air-puff tonometrija
  • Biomikroskopija (slit-lampa)
  • Autorefraktometrija

DETALJNIJE